กินสดหรือแปรรูป แบบไหนดีกว่ากัน

หลายคนคงทราบดีว่าการทานอาหารแปรรูปขนมกรุบกรอบ ฮอทดอก อาหารกึ่งสำเร็จรูปและน้ำอัดลมเป็นประจำจะส่งผลเสียเสี่ยงที่ปัญหาสุขภาพตามมา ถึงมันจะสะดวกแต่ก็ต้องระวังเอาไว้สักหน่อย เนื่องจากอาหารแปรรูป มีกระบวนการในการทำ ที่ค่อนข้างหลากหลาย ถ้าคุณอยากจะเพลิดเพลินกับคลิปหลุดอีกนาน ก็ต้องหมั่นดูแลอาหารการกินให้ดีด้วย

อาหารแปรรูปเป็นอย่างไร
กระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกานิยามความหมายของอาหารแปรรูปไว้ว่า คืออาหารสดที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารให้ต่างไปจากเดิมตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสีข้าว ทำความสะอาด ตัดตกแต่ง การหั่น ทำให้แห้ง ใช้ความร้อน ถนอมอาหาร ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง การหมักดอง แช่แข็ง เก็บอาหารในบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการใช้สารต่าง ๆ ในอาหาร เช่น ใช้วัตถุกันเสีย การเติมสารอาหาร ปรุงแต่งรสชาติด้วยเกลือ น้ำตาล หรือไขมันเป็นต้น สรุปได้ว่าขั้นตอนการเตรียมล้วนเป็นกระบวนการที่ทำให้อาหารถูกแปรรูปจนเปลี่ยนไปจากเดิมแทบทั้งสิ้น บางคนกินสารกันเสีย จนเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่สามารถดูคลิปหลุดได้อีก

อาหารแปรรูปอันตรายต่อสุขภาพจริงหรือ
นักวิจัยหลายท่านเชื่อว่า การทานอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปปริมาณมากไปจะอาจนำไปสู่ปัญหาทางโภชนาการที่ไม่ดีและมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนสูง โดยเฉพาะอาหารแปรรูปพร้อมทานที่บริโภคได้รวดเร็วและสะดวกสบาย คล้ายๆกับคลิปหลุดที่อยากดูเมื่อไหร่ก็เปิดได้ทันที แต่ทุกอย่างมักมีข้อเสียแฝงมาเสมอ

นักวิจัยได้แบ่งอาหารแปรรูปออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสูง
อาหารชนิดนี้ให้พลังงานมากถึง 63% ของปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับต่อวัน เป็นอาหารที่ถูกแปรรูปจนไม่สามารถจำได้ว่าอาหารดั้งเดิมทำมาจากอะไร เช่น ไส้กรอก ขนมปัง มาการีน อาหารแช่แข็ง ไอศกรีม และลูกกวาดเป็นต้น

อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปปานกลาง
อาหารแปรรูปชนิดนี้เป็นอาหารที่ถูกแปรรูปช่วยยืดอายุเก็บรักษาให้นานขึ้น ให้พลังงานประมาณ 30% ของปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับต่อวัน ตัวอย่างอาหารประเภทนี้ได้แก่พาสต้า ข้าวขัดสี เนย แฮม เนยถั่ว ชีส เป็นต้น

อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเพียงเล็กน้อย
อาหารประเภทนี้ให้พลังงานประมาณ 7% ของปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับต่อวัน ผ่านการแปรรูปแต่จะไม่ผ่านกระบวนการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของอาหารออกไป เช่น นม ถั่ว ไข่ ผักผลไม้ ข้าวกล้องและเนื้อสัตว์ เป็นต้น

อาหารพร้อมรับประทาน
อาหารประเภทนี้ให้พลังงานถึง 64% ของปริมาณแคลอรี่ที่ควรไก้รับต่อวันเป็นอาหารที่ถูกห่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์สามารถรับประทานได้เลยบางชนิดอาจต้องนำไปอุ่นก่อนทาน
อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปและอาหารพร้อมทานจะมีน้ำตาล โซเดียม และไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงตามไปด้วย เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติในอาหารช่วยยืดอายุให้นานขึ้นหรือช่วยทำให้ทานเนื้ออาหารได้ง่ายขึ้น

Related Posts